Azərbaycan Demokrat Firqəsinin
İÇ TƏŞKİLATI

Güney Azərbaycan şəhərlərində 22 May qiyamı münasibəti ilə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin Müvəqqət Heyyəti (İç Təşkilatı)-nın bəyanatı


Abdulla bəy Əmir Haşimi (Cavanşir)-in, Şəms Təbriz qəzeti ilə müsahibəsi


Azərbaycan Demokrat Firqəsinin İç Təşkilatının Mərkzi Komitəsinin Müvəqqət Heyyətinin Katibliyinin bildirişi

Güney Azərbaycan və İranda yaşayan türklərin əsas problemlərinə aid, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin Müvəqqət Heyyəti (İç Təşkilatı)-nın baxışı


Azərbaycan Demokrat Firqəsinin İç Təşkilatının Mərkəzi Komitəsinin Müvəqqət Heyyətinin Təşkilat Şöbəsinin bildirişi


Azərbaycan Demokrat Firqəsinin İç Təşkilatının Mərkəzi Komitəsinin Müvəqqət Heyyətinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin BMT-yə müraciəti


 


© Güney Azərbaycan Konqresi, 2006- .

Səhifədə yerləşdirilmiş hər hansı materialdan istifadə olunduqda, istinad vacibdir.

#aaaaa