Güney Azərbaycana həsr edilmiş
SEMİNAR

 

1 XORDAD 1385 QİYAMININ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ:

GÜNEY AZƏRBAYCANDA İNSAN HAQLARI SEMİNARI

 

19 may 2007 tarixində, Stockholmda fəaliyyət göstərən Durna cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə "Güney Azərbaycanda insan haqları" mövzusunda seminar keçirildi. Axşam saat 18.00'da başlayan və 4 saat davam edən seminarda, Ziya Sərd-ül-əşrafi, Böyük Rəsuloğlu, Abdulla Əmir Haşimi (Cavanşir), Yunis Şamili, Mahmud Bilgin, Əlirza Ərdəbili və Səttar Sevigin məruzələr edərək, iştirakçıların suallarını cavablandırdılar.

 

Seminardan foto-şəkil və Cavanşir bəyin çıxışının video-lenti aşağıda, çıxışın mətni isə bu keçiddə Sizinlə paylaşılır.

 


Məruzəçilər (sağdan sola): Əlirza Ərdəbili, Abdulla Əmir Haşimi (Cavanşir), Ziya Sədr-ül-Əşrafi, Mahmud Bilgin, Böyük Rəsuloğlu, Səttar Sevigin, Yunis Şamili.

 

 


© Güney Azərbaycan Konqresi, 2006- .

Səhifədə yerləşdirilmiş hər hansı materialdan istifadə olunduqda, istinad vacibdir.

#aaaaa