Qardaş

Abdulla ƏMİR HAŞİMİ (Cavanşir)

Şəhidlərimizə ithaf olunur
Qəzvin, 1367 (1988)

 

Yayın qızmar bir vaxtında,
Xalqa lazım olan qardaş !
Göyərçinlər tavanında,
Uçub getdin, cavan, qardaş!

 

Çəkildin həbs ilə bəndə,
Vidalaşdın son nəfəsdə,
Qızıl yuxu qəfəsində,
Yatıb qaldın, aman, qardaş!

 

Dustaq boyu xarabada,
Nərə çəkdin tavan boyda!
Dost anladı Səni, orda
alqışladı, aslan qardaş!

 

Hücum çəkdin tək başına,
Yar-yoldaşsız, savaşına
“Qoyun xalqı öz başına!”
- harayladın yaman, qardaş.

 

Çox sözün var Sənin məndə,
Unutmaram yaz gələndə.
Gəl bir çıxaq yenə Dəndə,
Qolundan bağlanan qardaş.

 

Qulağımda Sənin səsin,
Çalırsan Cəngi nəğməsin.
Sənsizdir Babək qalası,
Uzaqlarda qalan qardaş.

 

Dostlar gedir dağ Səhəndə,
Çadır qurur göy çəməndə,
Haraylıram Səni, mən də..
Mən kimsəsiz qalan, qardaş!

 


© Güney Azərbaycan Konqresi, 2006- .

Səhifədə yerləşdirilmiş hər hansı materialdan istifadə olunduqda, istinad vacibdir.

#aaaaa