Ot basan yol

Abdulla ƏMİR HAŞİMİ (Cavanşir)

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin dəftərlərini açmaq münasibəti ilə
Təbriz, 11 ordibeheşt 1358 (1979)

 

Gəl bir çıxaq bir ot basan yol üstə,
Gələn gəlsin, gəlməyənlər sağ olsun!
Bu yol gedir unudulmuş köç üstə,
Bu köçlərin xatirəsi var olsun!

 

İlk yaz gəlir, tər çiçəklər açılır,
Yer günəşdən, bül-bül güldən zövq alır..
Sazla aşıq bir-biri ilə səslənir,
Çalan çalsın, çalmayanlar sağ olsun!

 

Yaşıl dağlar kölgəsində quzular,
Otlaqlarda sürü gedər, iz qalar..
Kövşən boyu dup-duru var bulaqlar,
Içən içsin, içməyənlər sağ olsun.

 

Gəl qulaq ver bu ellərin səsinə,
Tar, kamança, segah, təsnif dərsinə,
Xalqımızı birləşdirən sözünə,
Alqış deyən vətəndaşlar sağ olsun!


© Güney Azərbaycan Konqresi, 2006- .

Səhifədə yerləşdirilmiş hər hansı materialdan istifadə olunduqda, istinad vacibdir.

#aaaaa