"Güney Azərbaycan"
dərgisi

"Güney Azərbaycan" dərgisi, Azərbaycan dünyasına aid siyasi-ictimai, elmi, ədəbi-bədii yazı-materiallarına yer verən, Azərbaycan Milli Hərəkatında mövcud düşüncələri özündə əks etdirən, aylıq dərgidir.

 

"Güney Azərbaycan" dərgisi ilk dəfə 1994-cü ildə Ərsan Ərel, Ivr Borusoy, Adil Miseyid, Atilla Maralanlı, Hadı Qaraçay, Teymur Əhmədov, Nizami Xudiye, Nizami Cəfərov, Həsən Quliyev, Abdulla Əmir Haşimi (Cavanşir), Fizuli Bayat, Məhəmmədəli Qıpçaq, İbrahim Əhrari, Əhməd Yəzdani və Əlisəmid Kür tərəfindən hazırlanıb, çap olundu.

 

Dərgi, hal-hazırda, 100 səhifəlik həcmdə, latin və ərəb qrafikalarında, Bakı şəhərində hazırlanıb, çapa verilir.


№1, 1994


№1, sentyabr 2005

№2, oktyabr 2005

№3, dekabr 2005

№4, yanvar 2006

№5, aprel 2006

 


© Güney Azərbaycan Konqresi, 2006- .

Səhifədə yerləşdirilmiş hər hansı materialdan istifadə olunduqda, istinad vacibdir.

#aaaaa