"Düzgün gələcək keçmişin təcrübəsi üzərində qurulur"
müsahibə


 

Xəbərin birbaşa keçidi: http://www.guneyazerbaycankonqresi.com/x70.html

 


© Güney Azərbaycan Konqresi, 2006- .

Səhifədə yerləşdirilmiş hər hansı materialdan istifadə olunduqda, istinad vacibdir.