Güney Azərbaycanda siyasi məhbuslara azadlıq!
Səid Mətinpur Komitəsi / Stokholm

 

31.XII.2010. /AzadTribun.Com

 

2010 - cu il 31 dekabrda Stokholm şəhərinin mərkəzində Güney Azərbaycanın acı və acınacaqlı durumu ilə bağlı möhtəşəm informasiya kompaniyası keçirilmişdi.

Əvvəlcədən xəbər verdiyimiz kimi, tədbir şəhər mərkəzindəki Stadsteatrın qarşısında, adamların çox gəlib-getdiyi bir xiyabanda düzənlənmişdir. Burda Güney Azərbaycanın siyasi məhbusdlarının, İran gizli polisinin əli ilə qətlə yetirilənlərin, ETTELAAT tərəfindən ağır bədən xəsarəti alanların, daş-qalaq olan qadınların, İran şəhər meydanında vəhşicəsinə boğazından asılan gənclərin foto-şəkillərindən ibarət sərgi açılmış və qarşısında şam yandırılmışdı. Güney Azərbaycan siyasi məhbuslarının bu günkü durumu ilə bağlı isveç və ingilis dillərində çoxlu sayda bildirişlər şəhər ictimaiyyətinə paylandı. İsveç ictimaiyyəti bu gün yeni ili qarşıladıqları üçün çox şad idilər, amma bu sərgiləri görmək onlarda xüsusi kontrast yaratdı. Bu, o səbəbdən idi ki, onlar öz yaşadıqları isveç cəmiyyəti ilə İran mühitini müqayisə edib, Güney Azərbaycanlıların ağır durumları ilə bağlı kədərləndilər. Bəziləri verdiyimiz bildirişdəki qısa məlumatla qane olmayıb, bizimlə canlı söhbətə meyl etdilər. Qeyd edim ki, söhbətlər ən çox isveç, ingilis, fars, rus dillərində oldu. Maraqlananlar bizdən kütləvi informasiya vasitələrimizin ünvanın istəyib, öz emaillərin verib, müntəzəm əlaqə saxlayıb, Güneylə bağlı məlumat almaq istəyində olduqlarını bildirdilər.

İnformasiya kompaniyası gündüz saat 14:00 - da başlayıb 16:00 - a kimi davam etdi.

Bu informasiya kompaniyasının təşkilatçısı Stokholmdakı Səid Mətinpurun Müdafiə Komitəsidir.

İnformasiyanı hazırladı Eluca Atalı

 

Aşağıda isveç və ingilis dillərində yayılan bidirişlər və kompaniya zamanı çəkilmiş video lentlər yerləşdirlilib.

 

Support South Azerbaijani political prisoners’ human rights in Iran

The Iranian regime has recently arrested hundreds of political, cultural and human-rights activists and has increased pressure on them. They have been kidnapped outside of their homes, taken away to secret jails where they’ve been tortured. No information was given to the relatives about where these activists have been hold. The Iranian regime is trying to scare the public by carrying out psychological warfare against political prisoners and their relatives. The prisoners are told that nobody knows where they’re being held and if they refuse to cooperate with the regime they will be killed and buried in unknown places. These activists get fired from their jobs, their assets confiscated and set out for physical and mental torture. Sometimes even relatives of activists get no information in several months. Official authorities refuse to share info on the prisoners’ condition. In order to force these political prisoners to cooperate with the Iranian regime, even their relatives can get arrested and tortured in front of them. Please, in order to put end to these barbaric acts of violence, support South Azerbaijani political prisoners’ human rights in Iran! Support the struggle of people of South Azerbaijan for its freedom!
Background info: South Azerbaijanis are a nation of more than 30 million living in today’s Iran. They are the aboriginal people of the region. Despite this fact, they are deprived their fundamental rights thereof the right of education on mother tongue and having any form of cultural activity. Every single person struggling for these rights get arrested, tortured and even executed.

Defence Committee of Political Prisoners

20101231

Visa ert stöd för syd-azerbajdzjanska politiska fångars mänskliga rättigheter i Iran

Under senaste månader har iranska regimen gripit hundratals politiska, kulturella och människorättsaktivister, samtidigt som pressen på dem har ökats. De olikttänkande i Syd-Azerbajdzjan har kidnappats utanför sina hem och förts bort till hemliga fängelser där de har torterats. Platsen där politiska fångar kvarhölls, har hemlighållits för släktingarna. Den iranska regimens avsikt är att skrämma allmänheten genom psykologiska krigsföringen mot politiska fångar och deras anhöriga. I hemliga fängelser sägs det till politiska fångar att ingen vet var dessa befinner sig och om inte de samarbetar med regimen kommer de att dödas och begravas i okända platser. Fångarna får sparken från sina jobb, deras tillgångar läggs det beslag på och de utsätts för fruktansvärd fysisk och psykisk tortyr. Ibland lever även anhöriga i ovisshet i flera månader. Myndigheter vägrar ge ut någon information om de politiska fångarna tillstånd. För att tvinga politiska fångar att samarbeta med den iranska regimen, händer det även att deras släktingar arresteras och torteras mitt framför ögonen på dem. Visa ert stöd för syd-azerbajdzjanska politiska fångars mänskliga rättigheter i Iran och syd-azerbajdzjanska folkets kamp för frihet, för att denna barbariska och våldsamma behandling ska få slut!
Bakgrundsinfo: syd-azerbajdzjaner är en nation på mer än 30 miljoner som bor i dagens Iran. Folket är områdets urinvånare. Trots detta är de fråntagna sina fundamentala rätt därav att få undervisning på modersmålet samt driva någon som helst form kulturverksamhet. Alla som kämpar för dessa rätt, fängslas, torteras och även avrättas.

Defence Committee of Political Prisoners

20101231

 

Babək Azəri, Əsəd Təbrizli, Saleh Kamrani, Səttar Sevigin, Abdulla Əmir Haşimi (Cavanşir), Eluca Atalı

 
 

 

Xəbərin birbaşa keçidi: http://www.guneyazerbaycankonqresi.com/x75.html

 


© Güney Azərbaycan Konqresi, 2006- .

Səhifədə yerləşdirilmiş hər hansı materialdan istifadə olunduqda, istinad vacibdir.